Symulator Ładowarki przegubowej LKP-0903
  Symulator jest zainstalowany w Miedziowym Centrum Kształcenia Kard w Lubinie i powstał we współpracy z MCKK na potrzeby szkolenia operatorów maszyn ładujących.
  Przy pomocy urządzenia można uzupełniać i sprawdzać wiedzę teoretyczną (regulamin ruchu) i praktyczną (manewry, operowanie osprzętem). Oprogramowanie umożliwia ćwiczenia z nabierania i rozładunku urobku, manewrowania w wyrobiskach i zachowania wobec awarii maszyny.
  Kapsuła połączona jest ze stanowiskiem sterowniczym instruktora pozwalającym na określanie warunków, kierowanie i ingerencję w przebieg ćwiczenia. Opracowana została lista najczęściej występujących awarii maszyny, a instruktor może je w dowolnym momencie wywołać oczekując reakcji ćwiczącego.
  Stanowisko posiada system monitoringu wnętrza kabiny (obserwacja ćwiczącego) i otoczenia symulatora. Obraz z wnętrza kabiny wyprowadzony jest również do osobnej sali dla oczekujących i przygotowujących sie na ćwiczenie
  Kabina symulatora jest odwzorowaniem 1:1 kabiny rzeczywistej maszyny wraz z oprzyrządowaniem. Kapsuła zawieszona jest na siłownikach odwzorowujących przeciążenia występujące w trakcie pracy (przyspieszaniem, hamowanie, podjazdy, nierówności terenu, kolizje, ruchy osprzętem).
Sterowanie symulatora LKP
Widok lewy Ekran pulpitu Ekran lewy
Sala obok symulatora  
Ładowarka LKP-0903