WatchDog USB (reseter restarter)
  WatchDog USB jest urządzeniem nadzorującym pracę ciągłą komputerów PC (np. serwer) lub innych urządzeń używanych np. jako odtwarzacze multimediów.
  Idea pracy polega na cyklicznym informowaniu urządzenia o działaniu oprogramowania użytkowego za pomocą wysyłanej przez niego komendy "$WD" w okresach nie dłuższych, niż ustalone na etapie jego programowania.
  Jeśli taki komunikat nie nadejdzie do urządzenia w określonym czasie, wtedy resetuje ono PC lub odcina zasilanie na określony czas w przypadku pozostałych urządzeń.

Posiada dwa wyjścia o odmiennym działaniu:
  a) wyjście (zaciski śrubowe) odcinające zasilanie na określony czas dla komputera nadzorowanego (6-12V, max. 20V, 4A)
  b) wyjście (mini jack) zwierane na określony czas - odizolowane galwanicznie od reszty układu.

Zasilanie modułu:
- w przypadku pracy jako przerywacz zasilania - z linii zasilającej komputer (zasilacz zewnętrzny)
- w przypadku pracy jako zdublowanie przycisku resetu PC - ze złącza USB

  Moduł można konfigurować i nadzorować za pomocą dowolnego terminala używanego w danym systemie operacyjnym lub publikowanego poniżej dedykowanego programu (dla Windows).

Parametry konfiguracyjne:
1. Tryb uruchomienia:
    a) automatyczny - po odebraniu pierwszego komunikatu o działaniu oprogramowania - autostart (Domyślnie)
    b) ze zwłoką - po upłynięciu określonego czasu od włączenia urządzenia lub ostatniego restartu nadzorowanego komputera
2. Czas zwłoki w trybie b - od 1 sekundy do 254 sekund (Domyślnie: 120 s)
3. Czas oczekiwania na kolejny komunikat - od 1 sekundy do 254 sekund (Domyślnie: 30 s)
4. Czas potrzymania resetu / odcięcia zasilania - od 1 sekundy do 254 sekund (Domyślnie: 2 s)
Parametry pracy są zapamiętywane również w przypadku odłączenia urządzenia od zasilania.

Każdy z cykli pracy jest sygnalizowany innym kolorem świecenia diody LED: niebieski - oczekiwanie na start, zielony oczekiwanie na komunikat z aplikacji, czerwony - reset lub odcięcie zasilania.

Wymiary (bez przewodów): 105 x 30 x 21 mm

Do pobrania program konfiguracyjny (tylko Windows) WD_config.exe lub WD_config.zip i sterowniki drivers.zip
Opis poleceń do konfiguracji urządzenia poprzez terminal lub własne oprogramowanie: WD_opis.pdf

Cena urządzenia: 75 zł netto + 23% VAT
Urządzenie z jednym rodzajem wyjścia: 65 zł netto + 23% VAT
WatchDog USB 
WatchDog USB zaciski 
Konfigurator WatchDog USB 
Konfiguracja WatchDog USB za pomocą terminala